O nás

 

Spoločnosť MERKURIA a. s. sa od roku 1997 profesionálne zaoberá správou a úschovou registratúrnych záznamov. V súčasnosti naša spoločnosť spravuje dokumenty pre viac ako 150 veľkých spoločností. Okrem toho spoločnosť MERKURIA a.s. spravuje aj písomnosti živých, významných spoločností, a to k ich plnej spokojnosti.

V prípade, že nie ste ešte rozhodnutý o tom, ako zabezpečíte uloženie písomností Vašej firmy, služby spojené s triedením vykonáme pre Vašu organizáciu na objednávku. Poskytneme Vám vyraďovací poriadok, registratúrny plán, registratúrny poriadok a ďalšie podklady potrebné pre riadne uloženie agendy. Naša spoločnosť prijíma i záväzok pre prípad nepredvídaných okolností, kedy zabezpečíme plnenie zmluvy v zmysle § 352 Obchodného zákonníka u inej oprávnenej organizácie.

Sme si vedomí konkurencie nových firiem, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, ale veríme, že Vás presvedčíme svojou odbornosťou, odborne školenými pracovníkmi s dlhoročnou praxou v danej oblasti, samozrejme priestormi špeciálne uspôsobenými pre uskladnenie písomností a zárukami pri prerokovaní ponuky. Radi uvítame osobné rokovanie, pri ktorom Vás môžeme informovať aj o ďalších podmienkach o obsahu zmluvy a prípadných doložkách chrániacich Vaše záujmy ako i o cenových otázkach, ktorých konštrukciu vieme upraviť tak, aby vyhovovali pri výbere dodávateľa archivačných služieb. Je viacero okolností, ktoré nie je možné vyjadriť v stručnej ponuke služieb, preto očakávame, že nás telefonicky vyzvete na spoluprácu (kontakt). Radi Vás osobne navštívime a podáme všetky potrebné informácie.