Kontakt

adresa sídla:
Nejedlého č. 51
841 02 Bratislava

korešpondenčná adresa:
Družstevná 2,
831 04 Bratislava

IČO: 35 801 913

Tel.:   +421 905 384 544
       +421 911 231 277

E-mail:  jakubcova@merkuria.sk
       sekretariat@merkuria.sk

kontaktná osoba: Ing. Adriana Molnár Jakubcová